Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Vår styrelseordförande Peter Höglund har avlidit
efter en längre tids sjukdom.

peterhoglunddodsannons.png

Minnesord i Helsingborgs Dagblad samt i Sydsvenskan:

Som tidigare meddelats har professor och överläkare Peter Höglund, Stora Beddinge, avlidit i en ålder av 63 år. Närmast sörjande är dotter Catharina och sambo Karin med familjer

Peter var en mångfasetterad person. Kortfattat så var han vad man förr i tiden benämnde en lärd man. Samtalet kunde omfatta allt från medicin, etik, litteratur, musik, golf till vilken crème fraiche som passade bäst till sillen. Hans kunnande, och då särskilt kring etiska frågeställningar, fördjupade de flesta diskussioner såväl inom arbetet som i personliga möten.

Peter medicinska specialitet var klinisk farmakologi. Den kliniska farmakologen ska ”verka för en rationell och säker läkemedelsanvändning genom konsultativ, laborativ och pedagogisk service till samtliga andra kliniska specialiteter, samt till andra aktörer i samhället som hanterar läkemedelsfrågor”. Det gjorde Peter!

Hans djupa kunskaper i farmakologi kombinerat med vetenskaplig och pedagogisk skicklighet la grunden för många unga läkares och doktoranders karriärer. Hans djupa engagemang för etikfrågor gjorde honom till en mycket uppskattad lärare och förebild.

Peter verkade i flera regionala och nationella läkemedelssammanhang. I många år var han ledamot av Läkemedelsrådet i Skåne. Hans förmåga att kritiskt bedöma det vetenskapliga underlaget till olika behandlingar hade stor betydelse för att främja rationell läkemedelsanvändning. Peter kunde som få andra överbrygga klyftan mellan kontrollerade vetenskapliga läkemedelsstudier och den komplicerade kliniska verkligheten.

Peter var också en uppskattad ledamot i Apotekarsocietetens styrelse och ordförande för stiftelsen NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi. Hans breda erfarenheter och förståelse för vikten av samverkan mellan olika yrkesgrupper har varit av stor betydelse för utvecklingen av läkemedelsområdet i Sverige.

Kanske var det just i arbetet kring etiska frågeställningar vid kliniska prövningar på människor som Peters alla goda egenskaper kom till sin verkliga rätt. Han arbetade med etisk prövning av forskning långt innan nuvarande lagstadgade struktur trädde i kraft år 2004, och verkade där till sin bortgång. Peter har haft en synnerligt stor betydelse för etikprövningens framväxt i Sverige bland annat genom sin roll som Överklagandenämndens vetenskaplige sekreterare. Han fanns alltid tillgänglig för nämndens ledamöter, ersättare och kansli. Han var nämndens ryggrad och dess kompass!

Svensk etikprövning har gått miste om sin galjonsfigur och klinisk farmakologi i Lund, i Skåne och i Sverige, har gått miste om en mycket klok kollega och medmänniska.

Margareta Reis, enhetschef Klinisk Farmakologi Region Skåne

Mikael Hoffmann, chef stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi

Bengt Ljungberg, f d ordförande Läkemedelsrådet i Skåne

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten

Jörgen Svidén, kanslichef Överklagandenämnden för etikprövning

Peters egen presentation av sin forskning i Lunds universitetets tidning ≫

 

tablett